Fiúcsapat Története

Solymár János jezsuita atya 158 őszén érkezett Hamiltonba és lett a Sz.t István egyházközség plébánosa. Atya fiatal korában cserkész volt és látta, hogy ez az életvitel az ifjúság nevelésének hatásos eszköze. El is kezdte a toborzást a magyar iskolai tanítványok körében, majd a csapatot Kaszap István jezsuita növendék után nevezte el, első parancsnoknak pedig Sereg Tibort bízta meg.

A néhány örsből álló csapat 1959 nyarán lett beiktatva a Külföldi Magyar Cserkészszövetség (KMCSSZ) soraiba.

Kaszap István

*Székesfehérvár, 1916. március 25.

+Székesfehérvár, 1935. december 17.

A Kaszap család harmadik gyermekeként született két húga és két bátyja mellett. Általános iskoláját Székesfehérváron, a Belvárosi Elemi iskolában míg gimnáziumi éveit a ciszterciek Szent István Gimnáziumában végezte. Ifjúkorában szívesebben ministrált és állapotbeli tisztaságának megörzésére törekedve igyekezett távolmaradni minden durva diákcsínytől. Indulatos és makacs gyermek volt melyen csak nagy küzdelmek és sok-sok kudarc után tudott úrrá lenni. Eleinte nem jeleskedett a tanulásban, a fordulópontot életében a hatodik gimnázium első félévében kapott igen gyenge bizonyítványa jeletette. Ekkor határozta el, hogy szigorú napirend mellett készül óráról órára. Ennek meg is lett az eredménye, egy sikeres érettségi.

A nagy változás csendesebbé és elmélyültebbé tette. Kereste a magányt de egyben szolgálatkészsége is növekedett. Nyolcadikos gimnazista korában határozott úgy, hogy jezsuita lesz. Gyermekkorában jó egészségnek örvendhetett, sokat sportolt,még tornászbajnokságot is nyert. Miután azonban belépett a rendbe, betegeskedni kezdett. Orrvérzések gyulladások, rosszindulatú daganatok nehezítik életét, kórházról kórházra kerül. A sok betegség következtében hal meg 1935. december 17-én Székesfehérváron.

Utolsó üzenetét erőtlenül, kusza kézírással vetette papírra szüleinek címezve:

,,Isten veletek! Odafönn találkozunk. Ne sírjatok, mennyei születésnap ez. A jó Isten áldjon meg benneteket!'' 

Testét Székesfehérváron, a Prohászka-emléktemplom kriptájában helyezték örök nyugalomra. A székesfehérvári egyházmegye kezdeményezésér megindították boldoggáavatásának eljárását.